An d'r groeëte pool

Els Heijdendael

(uvver d'r jroeëse weier va Rolduc,
in 't Valkebergs plat)

V'r stoon hie aan d'r jroeëse pool,
doa zjwumme gans get vösje,
en koeleköpkes, waterkreef,
die sjravele d'r tösje.

En ouch al is in mei gein ies,
d'r weurt toch sjaats gerieje,
want d'r zint deerkes die dat doeë,
en andere die vlege.

Gans lang geleje kómme hie
de paerde lekker drinke,
en es v'r noe groat hoefblaad zeen,
moete ver dao aan dinke.

Libelle sjete heen en weer,
ze wille mögge vange.
Veugelkes zinge in de buim
euver leefde en verlange.

Wat is 't bie d'r pool toch sjoan,
bie zon en wind en rege,
en daorum kump bie eder weer,
me lu mit höndsjes tege!